1 juni 2012

1 juni dikt


Var glad min själ åt vad du har:
Nu har du hundra sommardar
och denna är den första.
När solens lopp sin ände tar
Så har du nittionio kvar,
och någon blir den största.
Giv noga akt på var du står
i morgon är med ens i går
det går så fort att vandra.
Lägg märke till att vad du får
är hundra sommardar per år
i morgon är den andra.


Livet går vidare

Inga kommentarer: