23 mars 2012

Tänk alla millioner år i repris

 
 
Tänk alla millioner år
som inte du var född
Då fanns det gräs och träd
och flugor
Men inte samma gräs
som nu
och inte samma träd
och inte samma flugor
Tänk alla millioner år
som inte du var född
Då fanns det hus
och djur och stigar
Men inte samma hus
som nu
och inte samma djur
och inte samma stigar
Tänk alla millioner år
som inte du var född
Då fanns det människor
som nu
och hav och stenar
Men inte samma människor
som nu
Men samma hav
och samma stenar.
 
                                                         Ur   "Gröngölingen är på väg  " 1974 av Barbro Lindgren

Inga kommentarer: