20 januari 2012

Rörd över detta orörda vita och ögontröst

Ögontröst - N Kasker- Välbmapouda
- idag kom en fin gåva,
en diktsamling av Björn Åkerstrand

Rörd över detta orörda vita

en dikt jag föll för var:

i förhållande till andra

det kan vara en bra utgångspunkt

det kan vara ett leende

det kan vara namnet på en blomma

ögontröst


Inga kommentarer: