3 mars 2009

MARS

Dags för månadsversen - av okänd författare:
En krigsgud är han
MARS
Iskall och utan nåd
skramlande med sina iskristaller
blåsande sin vassa vind
de långa nätterna är hans
bundsförvanter
Nu pågår förhandlingar med våren
tal om att avträda vissa territorier.
Han tillämpar förhalningstaktiken
ett steg bakåt
två framåt
låtsas, luras, hotar
och är allmänt stöddig
Glashal är han
och rädd (innerst inne vet han ju)
Snart skall vinden vända sig mot honom
och bryta isarnas barriärer
krevaderna skall ljuda milsvitt
Solen skall tugga i sig bit för bit
av natten
saven skall stiga högmodigt onåbar
Han försöker tänka bort
det hatade ljudet av flyttfåglar
som börjar samlas, långt, långt bort.

Inga kommentarer: