26 februari 2009

Norrbottningen


Svenska Turistföreningen gav 1960 ut Tusen sevärdheter i Sverige
om Norrbotten skriver Björn-Erik Höijer en hel del bl a följande
-"Nu undrar någon hur norrbottningen ser ut. Han torde vara en smula liksom smal i ansiktet. Det är liksom stilenligt, han liksom är nog mest vand mä dä.
I Norrbotten som annorstädes frodas humorn sida vid sida med den nattsvarta pessimismen. Detta om norrbottenskynnet. Vad tungomålen eller munvädret beträffar så må här en myt avlivas. Norrbottningen är synnerligen språksam bara han får tillfälle, de däruppe som övar långtigandet torde vara i minoritet. Det babblas även där."

Inga kommentarer: