15 januari 2009

Sentenser

Till Bokmalin
hette en sentensalmanacka som gavs ut första gången 1973.
Utgiven av Sveriges Radios förlag och med citat som lyssnarna sände in.
De var av allehanda slag, en del var en text de hade läst på väggbonader, en del ordstäv som "gått i släkten", ja, sånt man läst lite här och där.

Den här veckan kan man läsa följande - ta till dig!

15 januari Det är alltid för tidigt att ge upp.


16 januari Vile får du göre i körvskinne, sa gubben till hästen.


17 januari Var snar att nöden bistånd giva ..

Betänk, att efter världens skick

du själv i nödens ögonblick

kan i behov av bistånd bliva!

Anna Maria Lenngren ur Samlade skaldeförsök

Inga kommentarer: