23 november 2008

Minus 15


Minus 15 och knarr under fötterna på promenaden.
Jag tror man kan höra hur många grader det är på knarret.
Det "gnekar" mera då det är runt 30.
Vad skönt det var att sitta i bastun och titta ut
på eftermiddagsskymningen och den vita snön.
Den enda belysningen jag hade var elden
genom glasluckan i bastukaminen och ett levande ljus.
Tala om livskvalitet!
Bilden är från Vi i Villa och har inga likheter med
bloggskribenten!!

Inga kommentarer: