29 maj 2008

Utmaning

Har fått en utmaning från matte:

Plocka närmsta bok och slå upp sid 123 och leta där den femte meningen och publicera därefter de nästkommande tre.

Och under PC för Alla låg det en bok jag köpt på loppis Svedelius BYGD OCH FOLK 1927.
Jag slår upp sidan 123 och publicerar följande "Mitt hem låg i en vrå av Värmland ej långt från den vackra Värmeln. Vi voro inte många kamrater, men vi höllo dess trognare tillsammans. Vi delade både sorg och glädje, och vi svarade en för alla och alla för en."
Ur Pojkminnen från en Värmlandsbygd av O Bergqvist.
Kanske du som läser detta bor vid "den vackra Värmeln"?!
Jag utmanar i min tur Inger, Kattmor, Ängeln och Kaffedamen!

Inga kommentarer: