27 april 2008

Stillhet

Ibland skriver någon så här

"Var och en är oundgänglig, värdig morgondagen.
Mitt namn är någon och vem som helst.
Jag går långsamt, som den som kommer så långt
bortifrån att han inte väntar sig att hinna fram. "

Jorge Luis Borges ur Yvas över tystnad

- och vad ska man skriva mer?
Just idag då allt står så stilla, allt utom vattenmassorna som är på väg ned.

Inga kommentarer: