24 januari 2008

Mona städar

........ så skönt för hr Nuder att han får sluta -
- det var ju så tråkigt att jobba numera...
Lycka till
från
en i köttberget

Inga kommentarer: