14 november 2007

2 av 3 drömmer om en tidig pension

Att gå i pension före 65 års ålder är en dröm för många. Verkligheten ser dock annorlunda ut. En färsk undersökning från Länsförsäkringar visar att nästan 2 av 3 skulle vilja gå i pension före 65-årsdagen medan knappt 1 av 3 tror att de kommer att kunna göra det. Och det är männen som är mest optimistiska till en tidig pension.- Fler och fler uttrycker en önskan om att pensionera sig före 65 års ålder. Samtidigt som många riskerar att bara få hälften av slutlönen i pension. För personer utan eget pensionssparande riskerar det att blir en olönsam affär om inte till och med en omöjlighet att gå i pension före 65 års ålder, säger Håkan Danielsson, VD för Länsförsäkringar Liv.Av undersökningen framgår att nästan 2 av 3 (63 procent) vill pensionera sig före 65 år medan andelen som tror att de verkligen kommer att göra det är betydligt lägre, nämligen 1 av 3 (27 procent). Större andel män än kvinnor tror att de kommer att kunna gå i pension före pensionsdagen, 30 procent jämfört med 23 procent. 6 procent av de tillfrågade vill jobba efter 65-årsdagen medan 17 procent tror att de kommer att få göra det.Kanske inte helt oväntat är andelen som tror sig kunna gå i pension tidigare än vid 65 års ålder störst bland personer med en inkomst på 30 000 kr i månaden eller mer. - Genom att planera sin ekonomi, exempelvis med ett privat pensionssparande, ökar möjligheten att gå i pension före 65-årsdagen och att få ett drägligt liv som pensionär, säger Håkan Danielsson.Undersökningen visar att det finns geografiska skillnader i förväntad pensionsålder. 73 procent av befolkningen i Norrbottens län vill gå i pension innan de fyller 65 år medan motsvarande siffra för Stockholms län är mer än varannan (56 procent). Drygt 7 av 10 dalmasar (72 procent) uppger att de tror att de kommer att kunna gå i pension innan de fyller 65 år medan siffran hos blekingarna är drygt 6 av 10 (61 procent).Om undersökningen: Totalt har 10 909 svenskar mellan 16 och 69 år intervjuats av Hermelin Nordic Research på uppdrag av Länsförsäkringar. Resultatet är uppdelat på län, kön, ålder, inkomst och län.

Inga kommentarer: