26 oktober 2007

Spegling

Mitt i världen finns en tystnad ...

Inga kommentarer: