15 mars 2011

Ur led är tiden


Ur led är tiden - jordbävningen i Japan gjorde dagarna kortare.
Genom att jordklotets massa har förskjutits roterar nu jorden lite lite snabbare än tidigare, vilket gör dagen kortare.     Hela 1,8 mikrosekunder kortare. "Förstår ni! "
För övrigt känns det som om hela världen håller andan - det får inte bli värre!

Inga kommentarer: