23 december 2010

God Jul Till råga på allt Elsie Johansson

Till råga på allt ...
av Elsie Johansson
(del av)

Till råga på allt
var Gud och hans  Son
hembjudna till oss
en gång om året,
helt officiellt.
Varteviga år.
det var julaftonskvällen.

Nya mattlängden pålagd, knappt än att beträda,
och spismuren kritad.
I kors under taket satt dragspelsgirlanger
och raden av tomtar i slinkande träskor
var uppställd i ringdans
runt spegeln på skänken.
Allt enligt sitt mönster.
Det var julfint i stugan.


God Jul !

Inga kommentarer: