22 oktober 2010

Dags att sjunga We shall overcome

I en av mina heligaste (?) böcker "Den svenska Högtidsboken" förkunnas det att den 24 oktober är det FN-dagen. Läser FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna.
Den faller redan i Artikel 1:  -"Alla människor äro födda fria och lika i värde och rättigheter. De äro utrustade med förnuft och samvete och böra handla gentemot varandra i en anda av broderskap."
Jojo.

Inga kommentarer: