2 december 2009

Decemberbilden

Decemberbilden 2009 ur kalendern från
www.jutis.se
Pengarna för deras sålda kalendrar går till byaföreningen och till
Cancerfonden.

Inga kommentarer: