24 oktober 2008

Om att putsa fönster

Om att putsa fönster

Mot sådana yttre krav hade hon emellertid sedan länge
tränat upp ett motstånd, så hon lät snabbt impulsen sjunka undan.


Karin Wahlberg i "Sista Jouren"

Inga kommentarer: