25 juli 2008

Antes grav

Bilden av hjortronkartarna är fotade vid Antes grav. Ja, inte vid själva graven, utan vid stigen in till graven. Vem var Ante? Varken Google eller Wikipedia upplyser oss om rätt Ante och rätt grav.
Nu är vi i norra norrlands inland igen. Där har jag mött sörländska skogsvandrare, s k "turister", som undrade vem denne lappgubbe Ante var. De har plötsligt funnit sig stående framför ett stenröse och ett kors med texten "Här vilar Ante". Platsen är en hjortronmyr, nära en liten kulle där man sitter och känner friden. Överblickar myrlandskapet. Och graven. Då någon undrar vem Ante var, känner jag mig som en av personerna i Slas´"Vem älskar Ynge Frej"! Fornminnet!! Har lust att "bre på" om "lappgubben Ante" - men berättar sen om den tama rävungen Ante på 60-talet.
Stormatte fick telefon från byn att "nu gräver Ante i våra blomrabatter! Hämta räven!" Mopedgänget, dvs byns alla grabbar, ilade åstad. Ante hämtades och åkte, sin vana trogen, i låda på pakethållaren. Och - då han närmade sig hemmet hoppade han ur - och blev överkörd av mopeden som kom efter ... - Efter en sorgens promenad begravdes Ante - och minnet av honom lever fortfarande kvar! Ett skogsparti har fått ett namn!

Inga kommentarer: