1 mars 2008

Dilemma-uppdrag

Det här inlägget ingår i bloggtidningens bloggstafett
http://bloggtidningen.se/


Så var stafettpinnen hos mig!

Ämnet från Pysan var
"Vad är hälsa/sjukdom för dig? Kan man vara sjuk och ändå ha hälsa?"
Nej, tänkte jag först! Man kan väl ändå inte ha hälsa om man är sjuk! Men sen måste jag " bena ut begreppen":
Hälsa för mig är livskvalitet - välbefinnande och trivsel och att man inte mår dåligt psykiskt.
Att man har livslust! Att man skulle få diagnosen "frisk" om man skulle kolla värdena hos sin distriktsköterska!
Jag tycker att jag har hälsa -livskvalitet- trots att småkrämpor finns!
"Ta till dig glädjen - sorgen når dig ändå" -

Sjukdom då? För mig?
En diagnos, medicin ... OCH livskvaliteten förändras, försämras.
Då är det inte fråga om småkrämpor.
Det blir en kamp, vem ska segra? Du eller sjukdomen?
"Man måste vara stark för att vara sjuk" - eller "Man måste vara frisk för att vara sjuk!"

Detta är ej svart eller vitt. Gradera sjukdom? (Du gav mig ett dilemma-ämne!)
Vi är så olika! En del uppfattar sig som sjuka och ohyggligt dåliga vid en "vanlig förkylning"
-andra bara fnyser då och uthärdar "vad som helst" ...

"Kan man vara sjuk och ändå ha hälsa?" (Pysan, du skulle nog ha givit mig ett annat ämne!)
Ja, svarar jag - efter en lång fundering. Med en passus "på sätt och vis".
Tänker på de som övervunnit sin cancer, lever med diabetes och andra sjukdomar som kräver livslånga kontroller och medicinering.
Man kan leva ett fullvärdigt liv ändå!
Men då måste det förmodligen finnas stöd både från sjukvården och från annat håll.
Och kan sjukvården erbjuda resurser som kan hjälpa patienten tillbaka till Livskvalitet?
Man behöver mycket stöd i olika former.

"Med jävlar anamma och humor kommer man långt, precis som Pysan" - när jag läser Pysans blogg tvekar jag ej att svara "Ja! Man kan vara sjuk och ändå ha hälsa!"

Men innan jag funderar vidare lämnar jag över stafettpinnen till
The real mymlan med uppdraget
"Du har makten att bestämma!
Vad som helst kan hända då du låter två kvinnor byta liv med varandra i två veckor! Är en av dem du?"

Inga kommentarer: