25 april 2007

Regeringen lovar större friggebodar

Regeringen vill att den högsta tillåtna golvytan i friggebodarna ska ökas till 15 kvadratmeter, uppger SVT:s Rapport. Enligt byggreglerna från 1979 får man – utan bygglov – bygga en bod i anslutning till ett småhus som är högst 10 kvadratmeter stor och det är alltså det måttet som regeringen vill ändra. Friggeboden uppkallades efter Birgit Friggebo (fp), bostadsminister 1978-82. Förändringen föreslås gälla från årsskiftet.
Från Aftonbladet

Inga kommentarer: